Object structure
Title:

Identyfikacja mechanizmów obronnych menedżerów

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The identification of defense mechanisms of managers

Creator:

Barabasz, Adela

Subject and Keywords:

mechanizmy obronne ; emocje ; psychoanalityczna perspektywa ; zarządzanie zmianą ; defence mechanisms ; emotion ; psychoanalytic paradigm ; change management

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 9-21

Abstrakt:

Prezentowany artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zagadnienia prezentowane w nim skupiają się wokół problematyki mechanizmów obronnych kluczowych postaci w organizacji oraz ich wpływu na sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami; z jakimi członkowie organizacji mają na co dzień do czynienia. Złożone i dynamiczne zjawisko zmian organizacyjnych niewątpliwie do takich należy. W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych wśród menedżerów działu HR dużej firmy; przeprowadzonych krótko po dokonaniu w niej istotnych zmian własnościowych oraz strukturalnych. Celem badań; w których wykorzystano wywiad wpółustrukturalizowany oraz kwestionariusz DSQ 40; było zidentyfikowanie mechanizmów obronnych menedżerów w kontekście zmiany organizacyjnej. Rozważania przedstawione w niniejszym opracowaniu przybliżają pojęcie mechanizmów obronnych; a także są próbą wskazanie możliwości praktycznego zastosowania w praktyce zarządzania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.2.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: