Object structure
Title:

Społeczna niepewność jako bariera wdrażania innowacji - przykład biopaliw w Polsce

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Social uncertainty as a barrier to innovation implementation – the case of the Polish biofuel sector

Creator:

Woźniak-Malczewska, Maria

Subject and Keywords:

innowacje ; społeczna niepewność ; biopaliwa ; wdrażanie innowacji ; innovation ; social uncertainty ; biofuels ; innovation implementation

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 166-182

Abstrakt:

Barierami wdrażania innowacji można nazwać takie czynniki; które utrudniają; opóźniają lub całkowicie uniemożliwiają przeprowadzenie procesu innowacyjnego. Badanie społecznej niepewności jako bariery wdrażania innowacji zostało przeprowadzone w oparciu o studium przypadku sektora biopaliw w Polsce. Artykuł ma na celu wskazanie; że jedną z barier rozwoju sektora biopaliw w Polsce może być społeczna niepewność. Po pierwsze; wskazuje on na wybrane bariery wdrażania innowacji. Po drugie; opisuje; czym jest niepewność; i określa; jaka definicja społecznej niepewności została wykorzystana. Po trzecie; krótko opisuje sytuację sektora biopaliw w Polsce; zwracając jedynie uwagę na problemy akceptacji społecznej. Na końcu prezentuje badania przeprowadzone wśród młodych dorosłych w Polsce dotyczące percepcji biopaliw; pokazując; że mimo deklarowanego pozytywnego nastawienia do biopaliw respondenci mniej chętnie z nich korzystają

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.1.14

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: