Object

Title: Cykl PDCA w zarządzaniu antykryzysowym na przykładzie polskich przedsiębiorstw

Title in english:

PDCA cycle in crisis management on the example of Polish enterprises

Creator:

Starosta, Anna

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 142-151

Abstrakt:

Przedsiębiorstwa coraz bardziej są narażone na kryzys. Muszą w związku z tym zarządzać antykryzysowo; aby zapobiegać kryzysom i jak najlepiej się do nich przygotować. Okazuje się jednak; że jest to bardzo trudne zadanie. Dlatego konieczne jest doskonalenie działań w ramach poszczególnych faz zarządzania antykryzysowego. Jedną z metod jest wykorzystanie cyklu PDCA. Z badań przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza ankietowego w 2015 r. na próbie 60 przedsiębiorstw wynika; że kadra zarządzająca ma niewielką świadomość narzędzi i działań związanych z doskonaleniem zarządzania antykryzysowego. Problemem jednak okazuje się nie sama znajomość sposobów doskonalenia; lecz zarządzanie antykryzysowe. W artykule zaprezentowano wynikające z przeprowadzonych badań działania w ramach faz zarządzania antykryzysowego; uwzględniające cykl PDCA; które uzupełniono o propozycje teoretyczne. Celem tekstu jest zaprezentowanie podejścia przedsiębiorstw do podejmowanych działań doskonalących za pomocą cyklu PDCA w poszczególnych fazach zarządzania antykryzysowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:32226

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information