Object structure
Title:

Działania innowacyjne czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Innovation actions as a factor of company’s development

Creator:

Jakubiec, Marcin

Subject and Keywords:

innowacja ; potencjał innowacyjny ; zarządzanie innowacją ; innovation ; innovative potential ; innovation management

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 63-76

Abstrakt:

W artykule podjęto tematykę dotyczącą działań innowacyjnych; które − realizowane w przedsiębiorstwie w sposób efektywny; przyczyniają się do jego rozwoju. W artykule można wyodrębnić dwie części: teoretyczną i poznawczą. W części teoretycznej dokonano charakterystyki kategorii innowacji; rodzajów innowacji; zagadnienia budowania potencjału innowacyjnego przez przedsiębiorstwo; zarządzania innowacją oraz sposobów i mierników pomiaru realizowanych innowacji. Celem niniejszego artykułu było dokonanie analizy literatury w zakresie podjętego tematu; jak również przedstawienie działań innowacyjnych; podjętych przez jeden z banków w Polsce; które przyczyniły się do jego rozwoju. W prezentacji tej posłużono się metodą case study. Analiza przypadku wypełniła część poznawczą. Efektywna realizacja działań innowacyjnych; szczególnie tych w obrębie innowacji produktowych i procesowych; pozwala na szeroko pojęty rozwój przedsiębiorstwa; tj. zapewnienie klientom oczekiwanych produktów; dobrą współpracę z kooperantami; nadążanie za zmianami na rynku i działaniami przedsiębiorstw konkurencyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.1.05

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: