Object structure
Title:

Rola inteligentnych specjalizacji w projektowaniu i wdrażaniu regionalnej strategii innowacji województwa śląskiego

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Smart specialization and their role in designing and implementing of the regional innovation strategy of the Silesian Province

Creator:

Brzóska, Jan

Subject and Keywords:

inteligentna specjalizacja ; strategia ; region ; innowacje ; model planowania ; smart specialization ; strategy ; innovation ; model of planning

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 9-26

Abstrakt:

Regionalne strategie innowacji (RSI) stanowią w rozwiniętej gospodarce ważny instrument wspierania innowacyjności. Szczególne znaczenie dla projektowania i wdrażania RSI odgrywają obecnie inteligentne specjalizacje. Celem artykułu jest przedstawienie roli inteligentnych specjalizacji w projektowaniu i wdrażaniu RSI w województwie śląskim. Przedstawiono modele i metody tworzenia oraz wdrażania RSI. W szczególności wskazano w nich te elementy i procesy; które związane są z oddziaływaniem; a także rozwojem. W przypadku regionu śląskiego inteligentne specjalizacje to energetyka; medycyna i technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT). Artykuł powstał w oparciu o prace badawcze i projektowe; których wynikiem było opracowanie RSI i modelu jej wdrożenia dla województwa śląskiego na lata 2014-2020

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.1.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: