Object structure
Title:

Zarządzanie portfelem projektów jako przejaw dążenia organizacji do doskonałości

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Project portfolio management as a way to achive organizational excellence

Creator:

Wąsowicz, Marek

Subject and Keywords:

doskonałość ; portfel projektów ; zarządzanie projektami ; excellence ; project portfolio ; project management

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 4, s. 40-43

Abstrakt:

Artykuł opisuje zagadnienie zarządzania wieloma projektami w organizacji. Jest to przejście od podejścia operacyjnego do zarządzania projektami, zorientowanego na pojedyncze projekty, do strategicznego zarządzania portfelem projektów. Pierwsza część artykułu wyjaśnia naturę zarządzania portfelem projektów. W drugiej części autor prezentuje wyniki badań dotyczące realizacji celów projektów i organizacji przez kierowników projektu. Holistyczne spojrzenie na organizację pozwala na podnoszenie sprawności i skuteczności działań. Nie skupiamy się wtedy na maksymalizowaniu korzyści płynących z pojedynczych projektów, ale najważniejszy jest dla nas jak najlepszy wynik portfela projektów, a w konsekwencji całej organizacji. Autor nie chciał wytworzyć złudnego poczucia, że zarządzanie portfelem projektów rozwiąże wszystkie problemy w obszarze zarządzania projektami. Wdrożenie jednak tego rozwiązania w organizacji realizującej projekty sprzyja postrzeganiu organizacji jako całości, a nie kultywowaniu tzw. silosów projektowych czy wysp operacyjnych. Należy oczekiwać, że ten trend w najbliższych latach będzie się szybko rozwijać, podnosząc efektywność organizacji realizujących projekty

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.4.06

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: