Object structure

Title:

Od systemów znormalizowanych do doskonałości biznesowej

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

From standardized systems to business excellence

Creator:

Kacała, Joanna ; Wierzbic, Arkadiusz

Subject and Keywords:

doskonałość biznesowa ; zarządzanie jakością ; model EFQM ; ISO 9001 ; business excellence ; quality management ; EFQM Excellence Model

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 4, s. 32-39

Abstrakt:

Model doskonałości EFQM i systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001 to narzędzia służące doskonaleniu organizacji. Jako takie podlegają porównaniom względem wielu aspektów, m.in. efektów uzyskiwanych z ich wdrożenia. Celem niniejszego artykułu jest określenie, czy takie porównania są zasadne i na jakie elementy należy zwrócić uwagę, prowadząc takie działania. Zastosowana metoda badawcza to analiza piśmiennictwa i wnioskowanie na podstawie analizy wskazówek modelu EFQM i normy ISO 9001. W artykule przedstawiono wyniki niektórych badań porównawczych, dokonano krytycznej analizy ich zasadności, a następnie przedstawiono relacje pomiędzy obydwoma narzędziami zarządzania. Wnioskiem głównym jest stwierdzenie, że przy dokonywaniu porównań konieczne jest wzięcie pod uwagę, że system ISO 9001 i model doskonałości EFQM to narzędzia, które mają inne cele, inną konstrukcję i odpowiadają na różne potrzeby wdrażających je organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.4.05

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 4

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu