Object structure
Title:

Współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Contemporary barriers in strategic governance of local development in Poland

Creator:

Sztando, Andrzej

Subject and Keywords:

rozwój lokalny ; zarządzanie strategiczne ; zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym ; bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym ; gmina ; local development ; strategic governance ; strategic governance of local development ; barriers in strategic governance of local development ; municipality

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 4 (25), s. 105-124

Abstrakt:

Artykuł prezentuje współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym, charakterystyczne dla polskich gmin. Do ich identyfikacji wykorzystano metodę jakościowych badań terenowych, a badania przeprowadzono w latach 2000-2015. Na wstępie artykułu zaprezentowano przesłanki, genezę, cel, metodę, techniki i przebieg badań. Następnie omówiono kluczowe dla artykułu pojęcia: rozwoju lokalnego, zarządzania rozwojem lokalnym i zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Główną część artykułu poświęcono prezentacji 9 grup zidentyfikowanych barier, tj. barier metodologicznych, prawnych, partycypacji społecznej, informacyjnych, kadrowych, wsparcia merytorycznego, barier współpracy i wzorców, a także barier związanych z cechami osobowymi władz lokalnych. Artykuł kończą zalecenia w zakresie kontynuacji badań nad omówionymi barierami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.4.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 4 (25)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: