Object structure

Title:

Wykorzystanie wielowymiarowych reguł asocjacyjnych do poszukiwania uwarunkowań satysfakcji klientów z usług jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The use of multidimensional association rules in search of determinants of customer satisfaction with services of local government units

Creator:

Błoński, Krzysztof

Subject and Keywords:

satysfakcja klienta ; reguły asocjacyjne ; samorząd lokalny ; customer satisfaction ; association rules ; local government

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 4 (25), s. 28-37

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wyników zastosowania wielowymiarowych reguł asocjacyjnych do poszukiwania potencjalnych uwarunkowań satysfakcji z usług. Podstawą do poszukiwań są wyniki badania dotyczącego znaczenia zaangażowania społecznego i przywiązania do miejsca zamieszkania dla satysfakcji z usług świadczonych przez JST. Artykuł ma charakter badawczy i przygotowano go na podstawie wyników badania ankietowego. W postępowaniu badawczym korzystano również z literatury z zakresu socjologii i data mining dostępnej w postaci książek i artykułów. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że między zaangażowaniem społecznym a satysfakcją z usług świadczonych przez JST oraz przywiązaniem do miejsca zamieszkania a satysfakcją z usług istnieją powiązania i można wskazywać na nie jako uwarunkowania zadowolenia klienta. Nie można przyjmować, że dwa wymienione związki dotyczą całej badanej zbiorowości, lecz wybranych grup

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.4.02

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 4 (25)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu