Show structure

Title:

Rola Japonii w regionie Azji i Pacyfiku – handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The role of Japan in the Asia and Pacific region – international trade and foreign direct investment

Creator:

Jankowiak, Anna H.

Subject and Keywords:

regionalizm w regionie Azji i Pacyfiku ; Japonia ; handel zagraniczny ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; regionalism in the Asian and pacific region ; Japan ; international trade ; foreign direct investment

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 1 (9), s. 53-64

Abstrakt:

Japonia jako jeden z wysoko rozwiniętych krajów świata od wielu lat odgrywa znaczącą rolę w regionie Azji i Pacyfiku. To właśnie kraje regionu są rynkiem docelowym dla produktów japońskich i kapitału japońskiego. Poprzez handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne Japonia wpływa na kształt relacji w regionie i proces azjatyckiego regionalizmu. Stale ok. 50% japońskiego eksportu trafia do państw azjatyckich, a podobny procent importu japońskiego pochodzi z badanego regionu. Japonia jest także znaczącym eksporterem kapitału w postaci inwestycji zagranicznych do państw regionu, gdzie trafia ich znaczna część. Handel i inwestycje zagraniczne to tylko część wskaźników świadczących o roli Japonii w regionalizmie Azji i Pacyfiku, lecz są to czynniki wyraźnie wskazujące na duże zaangażowanie Japonii w regionie. Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką odgrywa Japonia w procesach regionalizmu azjatyckiego. Cel ten zostanie zrealizowany przez analizę japońskiego handlu zagranicznego i strumieni napływu i odpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e.21.2016.1.03

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 1 (9)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu