Object structure
Title:

Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Application of exponential smoothing models in forecasting high frequency time seriesin the condition of lack of full information

Creator:

Szmuksta-Zawadzka, Maria ; Zawadzki, Adam

Subject and Keywords:

prognozowanie ; dane o wysokiej częstotliwości ; złożona sezonowość ; wyrównywanie wykładnicze ; systematyczne luki w danych ; forecasting ; high frequency time series ; complex seasonality ; exponential smoothing models ; systematic gaps in the data

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50), s. 228-239

Abstrakt:

W pracy przedstawione zostaną wyniki wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego (Browna, Holta i Holta-Wintersa) w postaci addytywnej i multiplikatywnej w prognozowaniu interpolacyjnym i ekstrapolacyjnym zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach godzinnych w aglomeracji A na podstawie szeregu z lukami systematycznymi. Podstawą budowy prognoz będą szeregi czasowe, z których wyeliminowano wahania o cyklach: dwunastomiesięcznym, tygodniowym lub także dwudziestoczterogodzinnym. Przeprowadzona zostanie także analiza porównawcza ich dokładności z dokładnością prognoz otrzymanych na podstawie predyktorów opartych na klasycznych modelach szeregu czasowego ze złożonymi wahaniami sezonowymi. Przedstawiona będzie także ocena kryteriów wyboru optymalnych wartości stałych wygładzania w aspekcie budowy prognoz ex ante.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.4.15

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: