Object structure
Title:

Analiza motywacji mobilności edukacyjnej studentów w Polsce i w Rosji z wykorzystaniem analizy skupień

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Analysis of motivation of students’ educational mobility for chosen universitiesin Poland and Russia − clustering analysis approach

Creator:

Szołtysek, Jacek ; Trzpiot, Grażyna

Subject and Keywords:

mobilność studentów ; analiza skupień ; analiza porównawcza ; mobility of students ; cluster analysis ; comparative ananysis

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50), s. 170-183

Abstrakt:

Mobilność studentów odgrywa dużą rolę w rozwijaniu kreatywności, aktywności obywatelskiej i szans na zatrudnienie – zwłaszcza wobec globalizującego się rynku pracy. Artykuł jest poświęcony wybranemu obszarowi badań nad studentami w kontekście czynników warunkujących mobilność edukacyjną studentów. Jako cel badań wskazano następujące zadania: należy zgłębiać czynniki warunkujące edukacyjną mobilność, wskazywać cechy wspólne i różnice w motywacjach i postawach studentów, a także rozwijać wstępne rekomendacje dla uniwersytetów uczestniczących w międzynarodowych programach edukacyjnych. Obserwacje autorów niniejszego artulułu pozwalają przypuszczać, że motywy, jakimi kierują się studenci przy podejmowaniu decyzji o udziale w programach mobilności edukacyjnej, często odbiegają od tych zamierzonych w oficjalnych dokumentach. Podobne obserwacje zgłaszają nauczyciele akademiccy z innych krajów. Autorzy postanowili wstępnie zbadać motywy, które kierują młodzieżą polską i rosyjską przy wyborze zagranicznej ścieżki edukacyjnej, realizowanej w ramach programów mobilności akademickiej. Materiał do analizy pochodzi z badań, które zostały rozpoczęte w końcu kwietnia 2015 r. (wykorzystano w niej analizę skupień).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.4.11

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: