Object structure
Title:

Badanie kohort firm w analizie trwania

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

The study of firms’ cohorts in the duration analysis

Creator:

Markowicz, Iwona

Subject and Keywords:

firmy ; tablice trwania ; hazard ; firms ; duration tables

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50), s. 105-125

Abstrakt:

Praca ma charakter teoretyczno-badawczy. Część pierwsza obejmuje prezentację dorobku naukowego w literaturze zagranicznej i polskiej oraz autorską systematykę metod analizy żywotności firm (statystyczno-ekonometryczne badanie kohort firm). Omówiono sposoby cenzurowania danych. W części empirycznej zaprezentowano przykładowe wyniki badania podmiotów gospodarczych powstałych w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011 (kohorta) i obserwowanych do 31 grudnia 2013 roku. Badania kohort firm, tak jak kohort ludzi, prowadzi się z wykorzystaniem metod analizy przeżycia (trwania). W artykule przedstawiono możliwość zastosowania tablic trwania i funkcji intensywności (hazardu) likwidacji firm. Funkcja ta może przybierać typowy kształt odwróconej litery U.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.4.07

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: