Object structure
Title:

O pojęciu jakości w pomiarze efektów pracy uniwersytetu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Quality definition in the university performance measurement

Creator:

Dziechciarz, Józef

Subject and Keywords:

jakość edukacji ; system zapewniania jakości pracy uniwersytetu ; pomiar jakości pracy uniwersytetu ; quality of education ; university quality assurance system ; university’s quality of work measurement

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50), s. 79-91

Abstrakt:

Pojęcie jakości produktów i usług konsumpcyjnych jest dość dobrze zdefiniowane. W społeczeństwie, w którym powszechnie dyskutuje się o jakości życia, w tym kształcenia i szkoleń, uczciwie trzeba przyznać, że system oceny procesów edukacyjnych i jakości pracy instytucji edukacyjnych jest zaskakująco niski. Tymczasem procesy modernizacyjne w systemie uniwersytetów wymuszają oparcie decyzji rozwojowych, w tym o finansowaniu, na osiągniętych wskaźnikach efektów pracy uczelni. Istniejące, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, zewnętrzne i wewnętrzne systemy zapewniania jakości pracy uniwersytetu są krytykowane za arbitralność, jednostronność (np. akcent wyłącznie na wyniki dydaktyki albo wyłącznie na wyniki badań naukowych), niejasność metodyki, niewiarygodność źródeł używanych danych itp. To oznacza, że konieczne są dalsze prace nad identyfikacją ich słabych i mocnych stron oraz nad kierunkami ich konsolidacji w kompleksowe narzędzie polityki naukowej, edukacyjnej i społecznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.4.05

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: