Object structure
Title:

Polityka rodzinna państwa we współczesnej Polsce

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The state family policy in Poland after 2008

Creator:

Szczepaniak-Sienniak, Joanna

Subject and Keywords:

polityka rodzinna ; państwo ; rząd ; polityka społeczna ; family policy ; state ; government ; social policy

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 2 (4), s. 100-115

Abstrakt:

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zmiany w polityce państwa wobec rodziny, jakie nastąpiły po 2008 r., od kiedy to obserwować można znamienny wzrost zaangażowania państwa (rządu) w sprawy rodziny. Ów stan rzeczy jest godny podkreślenia z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, wydaje się, że tak wyraźnego zwiększenia działań polskich władz rządowych na rzecz rodzin nie było od przełomu ustrojowego. Dotychczas w potransformacyjnej rzeczywistości naszego kraju dostrzec można było raczej wycofywanie się państwowych instytucji z zadań społecznych. Po drugie zaś należy zauważyć, że ów wzrost zaangażowania przypada na okres kryzysu ekonomicznego, a zatem nastąpił pomimo szczególnych wyzwań wobec gospodarki oraz zagrożeń dla możliwości ingerencji państwa w sprawy społeczne. Owe zmiany i ich uwarunkowania są warte uwagi m.in. w kontekście ostatnio ożywionej na gruncie polityki społecznej i ekonomii dyskusji, dotyczącej kierunków przeobrażeń zadań współczesnego państwa opiekuńczego (welfare state).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2015.2.06

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 2 (4)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: