Object structure

Title:

Problem nierówności dochodowych i ubóstwa w wieloetnicznym społeczeństwie Malezji

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Income inequality and poverty problem in multiethnic population of Malaysia

Creator:

Gliniak, Paweł

Subject and Keywords:

Malezja ; ubóstwo ; nierówności dochodowe ; grupy etniczne Malezji ; Malaysia ; poverty ; income inequalities ; ethnic groups of Malaysia

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 2 (4), s. 49-67

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza problemu nierówności dochodowych oraz ubóstwa wśród grup etnicznych Malezji. Rząd, mimo zastanych uwarunkowań historycznych, społecznych i gospodarczych, które pozostawili po sobie brytyjscy kolonialiści, sprawnie rozwiązał tę kwestię. Osiągnął to dzięki faktycznej koncentracji na zagadnieniu w trakcie implementacji długoterminowych programów rozwojowych, które zapoczątkowano w latach 70. Bezpośrednią przyczyną wdrożenia tychże programów był wybuch przemocy w 1969 r. skierowany przeciw majętniejszym Chińczykom. Współcześnie Malezję można uznać za przykład kraju, który sprawie poradził sobie z redukcją zarówno nierówności, jak i ubóstwa przy osiąganiu jednocześnie wysokiego wzrostu gospodarczego. Należy jednak podkreślić, że w trakcie wyrównywania różnic dochodowych, na przestrzeni lat, między Bumiputera a pozostałymi grupami etnicznymi zwiększyły się nierówności polityczne i społeczne. Współcześnie oddziałują one negatywnie na ekonomię i populację Malezji oraz mają wpływ na polityczną destabilizację państwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2015.2.03

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 2 (4)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu