Object structure
Title:

Decyzje ekonomiczne w świetle etyki – studium przypadków

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Past and present economic choices from the perspective of ethics – a case study

Creator:

Chmielewska, Małgorzata ; Hermanowski, Tomasz

Subject and Keywords:

etyka biznesu ; corporate social responsibility ; kultura organizacji ; zachowanie organizacyjne ; społeczna odpowiedzialność korporacji ; business ethics ; corporate culture ; organizational behavior

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 2 (4), s. 24-48

Abstrakt:

Tematem niniejszego artykułu jest empiryczno-rozumowe prześledzenie wpływu etyki na podejmowane decyzje ekonomiczne w oparciu o studium wybranych przypadków z ostatnich 50 lat. W pracy dokonano porównania zasad etyki w ujęciu teoretycznym z rzeczywistymi działaniami rynkowymi korporacji. Zestawiono dwa zdarzenia kontrowersyjne etycznie z wiodących gałęzi przemysłu: motoryzacyjnego i farmaceutycznego, mające bezpośredni wpływ na zdrowie i życie człowieka. Przedstawione rozważania dotyczą m.in. tego, czy określone prawidła etyczne mogą wpływać na zachowania podmiotów biznesowych, motywując je do dbałości o interes odbiorcy produktu. Z powyższej analizy wynika, że w sytuacji zagrożenia maksymalizacji zysków podmioty biznesowe są skłonne wykorzystywać nieprecyzyjne przepisy prawne lub ich brak, manipulując przy tym danymi, by chronić swoje interesy kosztem odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwo konsumentów/pacjentów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2015.2.02

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 2 (4)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: