Object structure
Title:

Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Gamification in management of human resources in enterprise

Creator:

Misztal, Anna

Subject and Keywords:

grywalizacja ; zasoby ludzkie ; zarządzanie ; gamification ; human resources ; management

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 91-103

Abstrakt:

Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie zakresu zastosowania grywalizacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Zasoby ludzkie są jednym z czynników wytwórczych (obok ziemi, kapitału i organizacji), mających zasadniczy wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Umiejętne i zarazem efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi to podstawa rozwoju każdej organizacji. Konieczne jest zatem motywowanie pracowników i stworzenie warunków do jak najlepszej atmosfery w pracy. Zarządzanie kadrami ma decydujący wpływ na efektywność organizacji, a poczucie przynależności do danej jednostki organizacyjnej i partnerskie relacje z jej kierownictwem przyczyniają się do umacniania pozycji podmiotu gospodarczego na rynku. Zarządzający przedsiębiorstwem powinni stosować nowoczesne i dostosowane do sytuacji rynkowej sposoby i techniki aktywizujące pracowników do funkcjonowania na rzecz organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.3.08

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: