Object structure
Title:

Zarządzanie zaangażowaniem w pracę w świetle teorii wymagań i zasobów pracy

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The Job Demands-Resources Theory as a theoretical framework of work engagement management

Creator:

Kulikowski, Konrad

Subject and Keywords:

wymagania pracy ; zasoby pracy ; zaangażowanie w pracę ; zarządzanie zaangażowaniem ; job demands ; job resources ; work engagement ; engagement management

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 80-90

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania zaangażowaniem w pracę w świetle założeń teorii wymagań i zasobów pracy − Job Demands-Resources Theory (JD-R). Teoria JD-R w heurystyczny sposób tłumaczy zaangażowanie w pracę przez odwołanie się do wzajemnych oddziaływań między zasobami i wymaganiami pracy. Autor stwierdza, że teorię tę można wykorzystać w celu zarządzania zaangażowaniem w pracę. W artykule przedstawiono pojęcie zaangażowania w pracę, omówiono założenia teorii JD-R, a także, bazując na teorii JD-R, zaprezentowano koncepcję zarządzania zaangażowaniem w pracę. Koncepcja ta integruje planowanie, pomiar i aktywne modyfikowanie poziomu zasobów i wymagań pracy, co ma prowadzić do świadomego kształtowania zaangażowania w pracę wśród pracowników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.3.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: