Object structure
Title:

Diamenty jako przykład inwestycji alternatywnej

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Diamonds as an example of alternative investment

Creator:

Potrykus, Marcin

Subject and Keywords:

inwestycja ; alternatywa ; diamenty ; determinanty inwestycji ; alternative investment ; diamonds ; determinants of investment

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 2 (23), s. 110-126

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano determinanty decydujące o powodzeniu inwestycji w diamenty. Cel artykułu to zbadanie, jak masa, czystość, szlif, kolor, jednostka certyfikująca i kształt wpływają na cenę diamentu. Aby określić wpływ tych cech na cenę diamentu, zbudowano pięć modeli ekonometrycznych. Dla realizacji postawionego celu badawczego wykorzystano charakterystyki dla ponad 265 tysięcy diamentów. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że im cięższy kamień, tym większe różnice w cenie ze względu na warianty badanych cech. Przeciętna różnica w wycenie diamentów o jednostopniowej różnicy w barwie wynosi ponad 11%. Dla czystości jest to ponad 8%, a dla jakości szlifu niespełna 5%. Ponadto najdroższe kamienie są certyfikowane przez instytucje GIA, AGS i HRD, najdroższy zaś z 10 analizowanych kształtów diamentu to postać kulista

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2015.2.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 2 (23)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: