Object structure
Title:

Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Creative accounting vs. aggressive accounting

Creator:

Król, Danuta

Subject and Keywords:

rachunkowość kreatywna ; rachunkowość agresywna ; oszustwa księgowe ; wiarygodność sprawozdań finansowych ; creative accounting ; aggressive accounting ; frauds ; reliability of financial statements

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 2 (23), s. 11-21

Abstrakt:

Początek XXI wieku przyniósł kilkanaście spektakularnych przypadków, które przyczyniły się do utraty zaufania do przejrzystości i wiarygodności informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych wielu jednostek gospodarczych. Oszustwa te zapoczątkowały zaciekłą dyskusję na temat rachunkowości kreatywnej, tak bowiem zaczęto określać wszelkie przypadki ujmowania operacji finansowych sprzecznie z zasadami księgowania. W polskiej literaturze przedmiotu nie ma zgody nie tylko co do samej definicji pojęcia „rachunkowość kreatywna”, ale również co do tego, czy ma ono pozytywne, czy też negatywne znaczenie. W artykule podjęto więc próbę zdefiniowania, uporządkowania i rozróżnienia pojęć „rachunkowość kreatywna” i „rachunkowość agresywna”. Zostały przytoczone różnorodne ich definicje. Zaprezentowano też poglądy krajowych autorytetów w dziedzinie rachunkowości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2015.2.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 2 (23)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: