Object structure
Title:

Efektywność wydatków publicznych a mechanizm uzupełniania dochodów budżetów gmin w ramach subwencji ogólnej na przykładzie gmin miejsko-wiejskich województwa dolnośląskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 404, s. 219-237

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Efficiency of public spending vs. a mechanism of supplementing revenues of communes’ budgets as part of general subsidy on the example of the urban-rural communes of the Lower Silesia Voivodeship

Creator:

Olejniczak, Jarosław

Subject and Keywords:

mechanizm wyrównawczy ; efektywność ; subwencja ogólna ; gminy ; redystrybucja ; poziom rozwoju ; countervailing mechanism ; efficiency ; general subsidy ; communes ; redistribution ; development level

Description:

Tytuł wol.: Finanse samorządu terytorialnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2015.404.15

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 404

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: