Object structure
Title:

Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Dynamics of interdependence between Warsaw Stock Exchange and other financial markets

Creator:

Czapkiewicz, Anna ; Jamer, Paweł

Subject and Keywords:

DCC ; Copula-GARCH ; ukryty proces Markowa ; giełda papierów wartościowych ; badanie zależności ; hidden Markov model ; stock exchange ; dependence survey

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48), s. 100-113

Abstrakt:

Badanie współzależności oraz siły związków zachodzących pomiędzy finan-sowymi szeregami czasowymi jest jednym z ważniejszych zagadnień w analizie rynków fi-nansowych. Do modelowania dynamiki wielowymiarowych rozkładów stóp zwrotu często wykorzystuje się modele oparte na wielowymiarowych procesach GARCH. Innym podej-ściem do zagadnienia jest zastosowanie funkcji kopuli do badania współzależności, gdzie dynamika jest sterowana ukrytym procesem Markowa. Celem pracy jest zbadanie zmian współzależności indeksu WIG z innymi głównymi indeksami światowymi. W tym celu za-stosowane zostały oba podejścia. Badanie to pozwoliło wyodrębnić okresy silniejszych i słabszych współzależności rynku polskiego z rynkami finansowymi z różnych rejonów świata: Europy, Azji i Ameryki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.2.09

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: