Object structure
Title:

Symulacyjna analiza wpływu liczby i rozmieszczenia luk niesystematycznych na dokładność prognoz

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Simulation analysis of influence of number and distribution of unsystematic gaps on the accuracy of forecasts

Creator:

Oesterreich, Maciej

Subject and Keywords:

prognozowanie brakujących danych ; metody symulacyjne ; analiza rozmieszczenia luk ; forecasting of missing data ; simulation methods ; analysis of gaps distribution

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48), s. 78-88

Abstrakt:

W artykule przeprowadzono statystyczną analizę wpływu rozmieszczenia luk niesystematycznych na poziom błędów prognoz inter- i ekstrapolacyjnych w szeregach czasowych z wahaniami sezonowymi. Zmienna poddana badaniu opisywała kształtowanie się przeciętnego okresu pobytu turystów w obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2013 według miesięcy. Charakteryzowała się ona silnymi wahaniami sezonowymi. W obliczeniach wykorzystano metody symulacyjne, które posłużyły do wygenerowania dziesięciu tysięcy układów luk dla trzech wariantów różniących się ich liczbą. Dla wszystkich układów i wariantów oszacowane zostały modele szeregu czasowego z trendem wykładniczym o stałej stopie wzrostu z relatywnie stałą sezonowością. Następnie wyznaczono prognozy inter- i ekstrapolacyjne oraz wyznaczono ich względne błędy. W analizie wykorzystano środowisko obliczeniowe R oraz pakiet Statistica 10

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.2.07

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: