Object structure
Title:

Pakowanie mięsa drobiowego w modyfikowanej atmosferze

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Modified atmosphere packaging of poultry meat

Creator:

Orkusz, Agnieszka

Subject and Keywords:

drób ; mięso ; przechowywanie ; modyfikowana atmosfera ; materiał opakowaniowy ; poultry ; meat ; storage ; modified atmosphere ; packaging material

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2015, Nr 2 (17), s. 41-50

Abstrakt:

Celem pracy było dokonanie przeglądu współczesnego stanu wiedzy o oddziaływaniu modyfikowanej atmosfery na właściwości mięsa drobiowego przechowywanego w warunkach chłodniczych. Omówiono sposoby modyfikowania atmosfery podczas pakowania mięsa (pakowanie próżniowe oraz pakowanie w atmosferze gazów), rodzaje gazów najczęściej stosowanych do modyfikowania atmosfery oraz materiały opakowaniowe. Szczególną uwagę zwrócono na omówienie wpływu pakowania i przechowywania w modyfikowanej atmosferze na zagadnienia mikrobiologiczne, zmiany barwy i utlenianie lipidów mięsa drobiowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2015.2.04

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2015, Nr 2 (17)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: