Object

Title: Metodologiczne podstawy projektowania modeli dojrzałości

Title in english:

Metodologiczne podstawy projektowania modeli dojrzałości

Creator:

Głuszek, Ewa ; Kacała, Joanna

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 2 (23), s. 26-42

Abstrakt:

Modele dojrzałości stanowią swego rodzaju kompendium wiedzy z danej dziedziny oraz przewodnik dla menedżerów, przekładający wiedzę na konkretne działania mające na celu zmienianie i usprawnianie organizacji. Opisują one ewolucyjną ścieżkę rozwoju umożliwiającą organizacji przejście od stanu niespójnych, doraźnych działań biznesowych do działań uporządkowanych, monitorowanych i zarządzanych. Artykuł przedstawia i porównuje dwie procedury projektowania modeli dojrzałości oraz zasady projektowania (Design Principles), czyli kryteria, którym powinien odpowiadać model dojrzałości jako rezultat procesu projektowania, pomagające potencjalnym użytkownikom w porównywaniu i ocenie istniejących modeli. Celem artykułu jest ocena modelu doskonałości EFQM pod kątem spełniania kryteriów użyteczności i aplikacyjności zawartych w Design Principles. Model doskonałości EFQM jest przykładem dobrze zaprojektowanego modelu preskryptywnego, który wystarczająco uwzględnia najważniejsze kryteria użyteczności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.2.02 ; oai:dbc.wroc.pl:30622

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 2 (23)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information