Object structure

Title:

Akcje fantomowe jako element polityki zmiennych składników wynagrodzenia w polskim sektorze bankowym

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Phantom stock plan as a variable component of compensation policy in the Polish banking sector

Creator:

Wieczorek, Agata

Subject and Keywords:

akcje fantomowe ; polityka wynagradzania ; sektor bankowy ; nadzór korporacyjny ; wynagrodzenie zmienne ; phantom stocks ; remuneration policy ; banking sector ; corporate governance ; variable remuneration

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 3 (7), s. 130-144

Abstrakt:

Nieefektywna polityka wynagradzania kadry kierowniczej najwyższego szczebla oraz podejmowanie nadmiernego ryzyka przez menedżerów w spółkach z sektora bankowego zostały uznane za jedne z głównych źródeł wybuchu ostatniego kryzysu finansowego. Doprowadziło to do pojawienia się nowych regulacji, w których zachęca się przedsiębiorstwa do uzależniania wynagrodzenia osób zarządzających od wyników osiąganych przez spółkę w długim okresie, poprzez odroczoną część płacy. Do tego celu można wykorzystać wiele różnych instrumentów finansowych, takich jak: akcje, opcje na akcje, akcje z ograniczonym prawem sprzedaży czy też coraz powszechniej stosowane akcje fantomowe. Akcje fantomowe to rodzaj planu wynagrodzenia, który upoważnia ich posiadacza do otrzymania środków pieniężnych w pewnym momencie w przyszłości. Dzięki temu, że wielkość wypłaty najczęściej powiązana jest z ceną akcji, spółka może mieć pewność, iż działania kadry kierowniczej najwyższego szczebla będą nastawione na osiąganie dobrych wyników w długim okresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.3.08

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 3 (7)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu