Show structure

Title:

Podobieństwo województw w Polsce pod względem rozkładu wydatków ich mieszkańców

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Similarity of voivodeships in Poland in terms of their residents’ distribution of expenditures

Creator:

Turczak, Anna ; Zwiech, Patrycja

Subject and Keywords:

rozkład wydatków ; wydatki ogółem na osobę ; test Kołmogorowa–Smirnowa ; gospodarstwa domowe ; taksonomia ; distribution of expenditures ; total expenditures per capita ; households ; taxonomy

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 3 (7), s. 100-112

Abstrakt:

Celem artykułu było określenie stopnia podobieństwa rozkładu całkowitych miesięcznych wydatków na osobę w poszczególnych województwach oraz wyodrębnienie województw najbardziej do siebie pod tym względem podobnych. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w oparciu o nieidentyfikowalne dane jednostkowe z badania budżetów gospodarstw domowych przez Główny Urząd Statystyczny. Co niezmiernie istotne, badanie budżetów przez GUS prowadzone jest metodą reprezentacyjną, która daje możliwość uogólnienia uzyskanych wyników na wszystkie gospodarstwa w Polsce. W artykule objęto analizą 37 427 gospodarstw domowych, które pogrupowano w szesnaście zbiorowości statystycznych dotyczących województw [...]

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.3.06

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 3 (7)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu