Show structure

Title:

Pomoc rozwojowa krajów BASIC

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Development assistance of BASIC countries

Creator:

Nowak, Wioletta

Subject and Keywords:

pomoc rozwojowa ; współpraca rozwojowa ; wschodzący donatorzy ; kraje rozwijające się ; ODA ; development assistance ; development cooperation ; emerging donors ; developing countries

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 3 (7), s. 46-64

Abstrakt:

W pierwszej dekadzie XXI wieku Brazylia, Chiny, Indie i Republika Południowej Afryki (kraje BASIC) znacznie zwiększyły środki na pomoc rozwojową dla krajów rozwijających się. Obecnie uważa się je za głównych wschodzących (nowych) donatorów. Występują w podwójnej roli, są jednocześnie beneficjentami krajów rozwiniętych i organizacji międzynarodowych oraz dawcami pomocy dla krajów Południa. Nowi donatorzy, aktywnie włączając się w światowy system pomocy rozwojowej, nie tylko zmieniają zasady ustalone przez tradycyjnych donatorów, ale także zmniejszają możliwość ich wpływu na politykę gospodarczą prowadzoną przez kraje rozwijające się. Celem artykułu jest prezentacja poziomu i strategii pomocy rozwojowej Chin, Indii, Brazylii i Republiki Południowej Afryki. Rozmiary udzielonej pomocy określa się na podstawie raportów dostępnych na internetowych stronach rządowych krajów BASIC i szacunkowych danych zawartych w literaturze przedmiotu. Jednak, ze względu na złożoność systemów pomocy wschodzących donatorów, dane te w pełni nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego [...]

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.3.03

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 3 (7)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu