Object structure

Title:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i wzrost gospodarczy w państwach G-5 oraz BRICS – analiza przyczynowości w sensie Grangera

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Foreign Direct Investments and economic growth in G-5 and BRICS countries – Granger causality analysis

Creator:

Folfas, Paweł

Subject and Keywords:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; foreign direct investment ; wzrost gospodarczy ; G-5 ; BRICS ; przyczynowość w sensie Grangera ; economic growth ; Granger causality

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 3 (7), s. 30-45

Abstrakt:

Opracowanie dotyczy związku między strumieniami napływających BIZ a wzrostem realnego PKB w dziesięciu państwach: we Francji, Japonii, Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii oraz w Brazylii, Chinach, Indiach, Rosji i RPA w latach 1971-2012. Analiza oparta jest na teście przyczynowości w sensie Grangera, a celem badania jest odpowiedź na pytanie, czy występuje jednokierunkowa czy dwukierunkowa (lub nie występuje wcale) przyczynowość między strumieniami napływających BIZ a wzrostem realnego PKB w dziesięciu gospodarkach należących do grup G-5 i BRICS. Na podstawie przeprowadzonych testów przyczynowości w sensie Grangera przynajmniej jednokierunkowa przyczynowość między strumieniami napływających BIZ a wzrostem realnego PKB jest potwierdzona tylko w dwóch z dziesięciu analizowanych państw (w Japonii i Indiach). W świetle wyników badania empirycznego oraz przeglądu literatury sformułowanie wniosków dotyczących wszystkich gospodarek lub chociażby wszystkich krajów wysoko rozwiniętych czy rozwijających się nie jest możliwe. Zasadne jest stwierdzenie, że związek przyczynowo-skutkowy między napływami BIZ a wzrostem realnego PKB jest kwestią indywidualną danej gospodarki i prawdopodobnie zależy od specyficznych czynników danej gospodarki goszczącej, a także od okresu analizy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.3.02

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 3 (7)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu