Object structure
Title:

Współczesne przeobrażenia w podejściu do kariery zawodowej jako konsekwencja zmian zaistniałych w globalnej gospodarce

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Current changes in the approach to the professional career as a consequence of ensuing changes in the global economy

Creator:

Smolbik-Jęczmień, Alicja

Subject and Keywords:

kariera zawodowa (tradycyjna i współczesna) ; tożsamość profesjonalna ; zatrudnialność ; pokolenie X i Y ; professional (traditional and current) career ; professional identity ; employability ; generation X and Y

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 3, s. 56-62

Abstrakt:

Niestabilność otoczenia i samych organizacji oraz zmiany na rynku pracy i w sferze zatrudnienia tworzą nowe wyzwania dotyczące podejścia do pracy i kariery zawodowej. Celem artykułu jest przedstawienie zmian dotyczących tradycyjnego kontraktu zatrudnienia typu relacyjnego, nowych typów karier oraz wskazanie na konieczność budowania własnego kapitału kariery, tożsamości profesjonalnej, zatrudnialności, a także identyfikacja zmian odróżniających pokolenia X i Y. Nowe wymiary kariery wychodzą poza przestrzeń organizacyjną jednego pracodawcy. Owocuje to częstymi zmianami pracy, którym towarzyszy zmiana warunków kontraktu psychologicznego pracownik-pracodawca z zależnościowych na podmiotowe. Odpowiedzialność za kształtowanie i przebieg kariery zostaje przeniesiona z organizacji na pracownika, który staje się „właścicielem kapitału kariery”, czyli swoich zasobów wiedzy i umiejętności zawodowych. Artykuł oparto na studiach literatury oraz na badaniach ankietowych i wywiadach bezpośrednich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.3.07

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: