Object structure
Title:

Odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy źródłem konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Appropriate level of occupational health and safety as a source of competitiveness of modern enterprises

Creator:

Chomątowska, Barbara

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo i higiena pracy ; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ; korzyści i koszty bezpieczeństwa i higieny pracy ; occupational health and safety ; management of occupational health and safety ; benefits and costs of occupational health and safety

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 3, s. 13-19

Abstrakt:

Komisja Europejska wraz z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy od dawna podkreślają, że bezpieczne i higieniczne środowisko pracy to czynnik znacząco warunkujący wyniki współczesnych przedsiębiorstw. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy jest pożądane z uwagi na konieczność spełnienia wymagań prawnych, oczekiwań społecznych, a także na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych. Celem artykułu jest pokazanie, że działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy opłacają się przedsiębiorstwom. Ich udział w budowaniu przewagi konkurencyjnej jest coraz większy. Niska świadomości oraz mylne przekonania pracodawców i decydentów w tej kwestii powodują, że nie doceniają oni potencjału inwestycji w bezpieczeństwo i higienę pracy oraz korzyści, jakie mogą uzyskać. Artykuł oparto na studiach literatury przedmiotu i badaniach prowadzonych przez autorkę w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.3.02

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: