Object structure
Title:

Wybrane modele skuteczności form podnoszenia kompetencji na przykładzie przedsiębiorstwa konsultingowego

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Selected indicators of effectiveness of competence improvement forms based on the example of a consulting enterprise

Creator:

Żukowska, Joanna

Subject and Keywords:

kompetencje ; model ; skuteczność ; efektywność ; przedsiębiorstwo konsultingowe ; competences ; indicators ; efficiency ; effectiveness ; consulting enterprise

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 2, s. 51-55

Abstrakt:

Artykuł porusza zagadnienia istotnych współczesnych modeli pomiaru skuteczności form podnoszenia kompetencji pracowników w organizacji. Szczególna uwaga poświęcona została szkoleniom. Celem badawczym jest zaprezentowanie stosowania modeli skuteczności owych form przez przedsiębiorstwo funkcjonujące na polskim rynku. Ponadto założeniem jest dokonanie syntetycznego przeglądu występujących w literaturze krajowej i międzynarodowej modeli dotyczących omawianego tematu. W artykule zostaną zarówno wykorzystane studia literaturowe, jak i zaprezentowany wynik badań jakościowych, na bazie których powstało studium przypadku przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.2.08

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: