Object structure
Title:

Przywódca jako kreator zmian w organizacji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

The leader as a creator of organizational changes

Creator:

Kania, Sylwester

Subject and Keywords:

zmiana ; kreacja ; przywództwo ; change ; creativ ; leadership

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 2, s. 38-43

Abstrakt:

W artykule na podstawie wybranych pozycji literatury przedmiotu przedstawiono rozważania dotyczące przywództwa i jego znaczenia w inspirowaniu i przeprowadzaniu zmian w organizacji. Dawniej uznawano, że przywódca odpowiada tylko za nadzór, przydzielanie zadań, monitorowanie pracy zatrudnionych, ocenianie, a w szczególnych sytuacjach podejmowanie kroków dyscyplinarnych. Obecnie przywódca jest źródłem twórczych pomysłów, dostrzegając szanse i zagrożenia w przyszłości. W środowisku cechującym się wysokimi oczekiwaniami interesariuszy i wymagającym rynkiem przywódca musi angażować wszystkich pracowników organizacji, by przyczyniali się do sukcesu firmy przez maksymalizację efektywności działań, wykorzystując potencjał techniczny i intelektualny. W kolejnych częściach artykułu opisano ewolucję znaczenia pojęcia przywództwa oraz jego roli we wprowadzaniu zmian. Na tle rozważań o roli przywódcy w procesie zmiany zidentyfikowano zadania, które są wyłączną kompetencją przywódcy – lidera

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.2.06

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: