Object structure
Title:

Wielowymiarowość reputacji przedsiębiorstwa – czy rozgłos może być jednym z wymiarów?

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Multidimensionality of corporate reputation – should the prominence dimension be one of them?

Creator:

Głuszek, Ewa

Subject and Keywords:

reputacja przedsiębiorstwa ; wielowymiarowość reputacji ; wymiar rozgłosu ; corporate reputation ; reputation multidimensionality ; prominence (visibility) dimension

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 2, s. 30-37

Abstrakt:

Badacze zajmujący się reputacją przedsiębiorstwa są w większości zgodni co do tego, że opiera się ona na dokonywaniu oceny, osądu interesariuszy na temat finansowego, społecznego i środowiskowego wpływu firmy. Uważają również, że reputacja jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym, a najczęstszymi wymiarami, za pomocą których opisuje się ten konstrukt, są: rozgłos (being known), fachowość (being known for something) oraz sympatia (generalized favorability). O ile dwa ostatnie wymiary nie budzą zastrzeżeń i pojawiają się w wielu prestiżowych publikacjach na temat reputacji, o tyle wymiar rozgłosu wydaje się co najmniej dyskusyjny. Artykuł przedstawia szereg argumentów przemawiających za wykluczeniem tego wymiaru jako elementu reputacji przedsiębiorstwa, co powinno przyczynić się do większej klarowności tego pojęcia. Definicje, które usiłują uchwycić zbyt wiele znaczeń, stają się problematyczne dla badaczy, jak i przedstawiają niewielką wartość dla praktyków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.2.05

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: