Object structure
Title:

Tożsamość organizacji w procesie odnowy organizacyjnej: ujęcie narracyjne

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Organizational identity in the process of organizational renewal: narrative approach

Creator:

Gabryś, Bartłomiej J.

Subject and Keywords:

tożsamość organizacji ; ujęcie narracyjne ; odnowa organizacyjna ; organization’s identity ; narrative approach ; organizational renewal

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 2, s. 25-29

Abstrakt:

Artykuł podejmuje próbę osadzenia problematyki tożsamości organizacji w procesie jej odnowy w nurcie badawczym badań interpretatywnych, wykorzystując w tym celu ujęcie narracyjne. Zaproponowano koncepcyjny model czterech typów kreowania narracji w procesie odnowy organizacyjnej oparty na zmiennych będących wynikiem studiów literatury: stopniu fikcyjności/rzeczywistości oraz głębokości osadzenia w kulturze organizacji. Przyjęta perspektywa badawcza pozwoliła na zakreślenie aktywności zarówno po stronie budowania narracji – homo narrans, jak i ich interpretacji – homo interpretans. Całość opracowania zawiera zbiór implikacji zarówno teoretycznych, jak i pragmatycznych, zaproponowanych w kontekście przyszłych badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.2.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: