Object structure
Title:

Niedopasowanie kultury organizacyjnej jako bariera we wdrażaniu działań antykryzysowych – studium przypadku

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

A mismatch of organizational culture as a barrier in the implementation anti-crisis actions – case study

Creator:

Czarnecki, Maciej ; Starosta, Anna

Subject and Keywords:

kultura organizacyjna ; zarządzanie antykryzysowe ; kryzys ; uwarunkowania działań antykryzysowych ; organizational culture ; anti-crisis management ; determinants of anti-crisis actions

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 2, s. 19-24

Abstrakt:

Tematyka zarządzania antykryzysowego jest dość często poruszana w literaturze dotyczącej zarządzania. We wszystkich fazach zarządzania antykryzysowego bardzo dużą rolę odgrywa kultura organizacyjna. Autorzy przedstawiają w artykule przykład przedsiębiorstwa, w którym podjęto działania antykryzysowe, gdzie panuje powszechna zgoda co do ich kierunku, jednak ze względu na niedopasowanie kultury organizacyjnej do przyjętej strategii jej wdrażanie napotyka poważne problemy. Prezentowane przedsiębiorstwo posiada wysoki potencjał do zmian, jednak brakuje w nim świadomego i kontrolowanego kształtowania kultury organizacyjnej. Punktem wyjścia powinno być zrozumienie przez wszystkich uczestników organizacji, iż kultura organizacyjna odgrywa bardzo ważną rolę w dokonywaniu zmiany strategicznej i powinna się zmieniać, tak jak zmienia się otoczenie oraz uwarunkowania wewnętrzne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.2.03

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: