Object structure

Title:

Uczestnictwo w sieci międzyorganizacyjnej – katalizator czy bariera w procesach odnowy strategicznej?

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Participation in an interorganizational networks − a catalyst or a barrier to the process of strategic renewal?

Creator:

Lichtarski, Janusz Marek

Subject and Keywords:

odnowa strategiczna ; uwarunkowania ; sieci międzyorganizacyjne ; strategic renewal ; determinants ; interorganizational networks

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1, s. 100-104

Abstrakt:

Odnowa strategiczna organizacji jest bardzo złożonym procesem. Jej powodzenie zależy od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Jednym z tych czynników jest uczestnictwo w sieci międzyorganizacyjnej. Czynnik ten może wspomagać i ułatwiać procesy odnowy lub stanowić barierę dla transformacji. Celem artykułu jest identyfikacja wpływu sieci międzyorganizacyjnej na procesy odnowy jej uczestników. Można przyjąć konkluzję, że sieć będzie sprzyjać odnowie strategicznej, jeśli wynikające z tych zmian korzyści będą dotyczyć nie tylko transformowanego podmiotu, lecz także całej sieci. W przeciwnym razie sieć może stanowić barierę procesu odnowy strategicznej organizacji węzłowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.1.15

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu