Object structure
Title:

Negocjacje dla odnowy organizacji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Negotiations for organizational renewal

Creator:

Kozina, Andrzej

Subject and Keywords:

negocjacje (gospodarcze) ; odnowa organizacji ; pojęcie ; uwarunkowania ; cechy i rodzaje negocjacji dla odnowy organizacji ; (business) negotiations ; organizational renewal ; idea ; determinants ; features and types of negotiations for organizational renewal

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1, s. 91-99

Abstrakt:

Realizacja przedsięwzięć związanych z odnową organizacji wymaga koordynacji zróżnicowanych zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne. W trakcie działań usprawniających pojawia się konieczność uzgodnień zakresu, terminów, sposobu realizacji itp. tych działań. Ujawniają się przy tym różne grupy interesu o celach wspólnych i sprzecznych. Pojawia się więc konieczność negocjacji, aby podjąć wspólne decyzje i rozwiązać konflikty. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki takich negocjacji, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na usprawnianie funkcjonowania firmy. We wstępie przedstawiono interpretacje pojęć odnowy organizacji i negocjacji oraz definicję negocjacji dla odnowy organizacji. Następnie scharakteryzowano ich zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania. Zaprezentowano ich specyficzne cechy i wyodrębniono ich rodzaje. Wreszcie scharakteryzowano konflikty występujące w rozważanych negocjacjach. W podsumowaniu wskazano kierunki dalszych badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.1.14

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: