Object structure
Title:

Spojrzenie na odnowę strategiczną z punktu widzenia długowieczności organizacji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

The look at the strategic renewal in terms of the organization longevity

Creator:

Karpacz, Jarosław ; Nogalski, Bogdan ; Wójcik-Karpacz, Anna

Subject and Keywords:

odnowa strategiczna ; przedsiębiorczość ; zarządzanie strategiczne ; strategic renewal ; entrepreneurship ; strategic management

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1, s. 84-90

Abstrakt:

Celem opracowania są rozważania o odnowie strategicznej jako mechanizmie używanym do dopasowania organizacji do zmian otoczenia, co leży u podłoża długowieczności organizacji. Przegląd wybranych fragmentów literatury z zakresu zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości umożliwił identyfikację osadzenia odnowy strategicznej w przedsiębiorczości organizacyjnej. Zaprezentowano także naturę odnowy strategicznej organizacji wraz ze wskazaniem odpowiedniej infrastruktury menedżerskiej jako determinanty pozytywnych efektów implementacji odnowy w praktyce. W opracowaniu przedstawiono przykłady długowiecznych przedsiębiorstw, w których wielokrotnie z sukcesem dokonywano odnowy strategicznej. Wskazano również przykład przedsiębiorstwa, w którym odnowa nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, w efekcie czego przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.1.13

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: