Object structure
Title:

Odnowa modelu biznesu

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Business model renewal

Creator:

Falencikowski, Tadeusz M.

Subject and Keywords:

model biznesu ; odnowa modelu biznesu ; innowacyjność modelu biznesu ; odnowa organizacyjna ; business model ; renewal of business model ; innovation of business model ; organizational renewal

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1, s. 61-69

Abstrakt:

Celem prac było scharakteryzowanie węzłowych problemów warunkujących odnowę modelu biznesu. Do nich zaliczono ujęcie definicji i struktury modelu biznesu, zarysowanie pojęcia jego odnowy i jej uwarunkowań. Nakreślono ciąg zarządzania strategicznego w przedsiębiorczym procesie powstawania biznesu: pomysł na biznes, model biznesu i strategia biznesu. Pozwoliło to na umiejscowienie modelu biznesu oraz wskazanie kluczowych uwarunkowań odnowy w postaci redefinicji pomysłu na biznes, a zwłaszcza wartości tam generowanych. W pracach innych badaczy na uwagę zasługuje redefinicja wartości dla klientów i nie-klientów, stanowiąca podstawę innowacyjności modeli biznesu. Pozwoliło to na sformułowanie zdania, że odnowę modelu biznesu należy prowadzić w bardziej holistycznym ujęciu. W zakresie odnowy polskich przedsiębiorstw zajęto stanowisko, że należy ją oprzeć na rewitalizacji wszystkich składników ciągu zarządzania strategicznego biznesem, a początkiem musi być rewitalizacja pomysłu na biznes

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.1.10

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: