Object structure
Title:

Procesy przedsiębiorczości i innowacyjności jako podstawa odnowy organizacyjnej

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Entrepreneurship and innovativeness processes as antecedents of organizational renewal

Creator:

Dyduch, Wojciech

Subject and Keywords:

odnowa organizacyjna ; przedsiębiorczość organizacyjna ; organizational renewal ; organizational entrepreneurship

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1, s. 22-30

Abstrakt:

Organizacje, poprzez poszukiwanie, rozpoznawanie i podejmowanie szans, podejmują działania bądź dostosowawcze, bądź wyprzedzające, zmieniając w rezultacie elementy strategii lub model biznesu. W kontekście rozpoznawania wyjątkowych zdarzeń prowadzących do odnowy istotnego znaczenia nabierają procesy innowacyjności i przedsiębiorczości organizacyjnej. W artykule przedstawiono te koncepcyjne podstawy przedsiębiorczości, które odnoszą się do inicjowania procesów odnowy w organizacjach poprzez poszukiwanie szans i uruchamianie nowych biznesów. Zwrócono uwagę na potrzebę włączenia przedsiębiorczości w strategię organizacji w celu skutecznej zmiany formuły działania. Ten tok rozumowania stał się inspiracją do zaproponowania macierzy odnowy przedsiębiorczej. W artykule nakreślono jej szkic koncepcyjny, a także przedstawiono wyniki badań empirycznych organizacji w Polsce, dotyczących sposobu i trybu poszukiwania oraz wdrażania przedsiębiorczych szans jako podstawy odnowy organizacyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.1.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: