Show structure

Title:

Procesowy model odnowy przedsiębiorstwa

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

A process-based model of enterprise renewal

Creator:

Bełz, Grzegorz ; Skalik, Jan

Subject and Keywords:

odnowa przedsiębiorstw ; proces transformacji ; triumwirat zarządczy ; renewal of enterprises ; transformation process ; management triumvirate

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1, s. 3-9

Abstrakt:

Trudności, jakie napotykają przedsiębiorstwa z dostosowywaniem się do coraz szybciej zmieniających się warunków otoczenia, pozostają jednym z kluczowych problemów menedżerskich. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji procesowego modelu odnowy przedsiębiorstwa oraz zaprezentowanie wyników analizy procesów odnowy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.1.01

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu