Object structure
Title:

Rola Japonii w regionie Azji i Pacyfiku – zmiany i konsekwencje japońskiej pomocy rozwojowej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The role of Japan in the Asia and Pacific region − dimension of the Japanese official development assistance

Creator:

Jankowiak, Anna H.

Subject and Keywords:

Japonia ; ODA ; pomoc rozwojowa ; Azja i Pacyfik ; Japan ; Official Development Assistance ; Asia and Pacific

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 2 (6), s. 106-116

Abstrakt:

Bilateralna pomoc Japonii na rzecz partnerów z regionu Azji i Pacyfiku ewoluowała na przestrzeni lat. Początkowo była instrumentem promocji japońskiego eksportu w latach 60., aż stała się narzędziem wspierania polityki przemysłowej w regionie. W październiku 2014 r. minęło 60 lat odkąd Japonia rozpoczęła udzielanie pomocy krajom rozwijającym się. Do tej pory Japonia udzieliła takiego wsparcia w bardzo wielu krajach i regionach, przeznaczając na pomoc ogromne fundusze. Działania tego typu pozycjonują Japonię na czołowych miejscach wśród największych donatorów na świecie. Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego wymiaru japońskiej pomocy rozwojowej skierowanej do państw azjatyckich. W artykule przedstawiono historyczne uwarunkowania japońskiej ODA, a także zmiany dokonujące się w jej strukturze wraz ze zmieniającymi się warunkami w gospodarce globalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.2.07

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 2 (6)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: