Object structure
Title:

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki fińskiej w świetle międzynarodowych rankingów i ekonomicznych rekomendacji OECD

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The international competitiveness of the Finnish economy in the light of international rankings and economic recommendations of OECD

Creator:

Kościewicz, Dawid

Subject and Keywords:

ekonomia międzynarodowa ; Finlandia ; konkurencyjność międzynarodowa ; innowacyjność ; international economy ; Finland ; international competitiveness ; innovation

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 2 (6), s. 95-105

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja oraz analiza zmian pozycji konkurencyjnej Finlandii w świetle kilku głównych rankingów konkurencyjności i innowacyjności gospodarek narodowych. Artykuł wykorzystuje pojęcia pozycji konkurencyjnej i zdolności konkurencyjnej, aby omówić zarówno aktualny stan fińskiej konkurencyjności, jak i perspektywy jej ulepszenia. Wybranymi rankingami są The Global Competitiveness Report, wydawany co roku przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), The World Competitiveness Yearbook, sporządzany przez analityków z Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania w Lozannie (IMD), a także Innovation Union Scorecard, przygotowywany pod auspicjami Komisji Europejskiej (EC). Te trzy rankingi są komplementarne, ponieważ traktują zagadnienie konkurencyjności z innej perspektywy. W artykule wykorzystano raport OECD Economic Surveys: Finland 2014, aby oceny i rekomendacje dla Finlandii porównać z wcześniej opisanym zagadnieniem konkurencyjności (wedle metodologii WEF) oraz ze zmianami pozycji konkurencyjnej gospodarki fińskiej w latach 2009-2014 [...]

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.2.06

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 2 (6)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: