Object structure
Title:

Kryzys w Hiszpanii w latach 2008-2013

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The crisis in Spain in the years 2008-2013

Creator:

Piętak, Łukasz

Subject and Keywords:

gospodarka Hiszpanii ; kryzys ekonomiczny ; boom kredytowy ; konkurencyjność ; odzyskiwanie równowagi ; Spanish economy ; economic crisis ; credit boom ; competitiveness ; rebalancing

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 2 (6), s. 70-94

Abstrakt:

Celem artykułu jest zbadanie przyczyn i skutków kryzysu gospodarczego w Hiszpanii w latach 2008-2013. Teoretyczno-empiryczny charakter artykułu zdeterminował wybór metod badawczych. Część teoretyczna obejmuje analizę literatury hiszpańskojęzycznej poświęconej zagadnieniom kryzysów gospodarczych gospodarki Hiszpanii. Z kolei część empiryczna bazuje na badaniach statystycznych. Materiał statystyczny zaczerpnięto z następujących baz danych: Annual Macro-Economic Database of the European Commission’s (AMECO), Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco de España, Bolsa de Madrid. Przeprowadzone badania zmierzają do następującego stwierdzenia: kryzys hiszpańskiej gospodarki w latach 2008-2013 był rezultatem nawarstwienia się nierównowag makroekonomicznych w postaci narastającego deficytu rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego oraz nadmiernego poziomu zadłużenia sektora prywatnego [...]

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.2.05

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 2 (6)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: