Object structure
Title:

Efektywność szacowania podstawy opodatkowania

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Efficiency of the tax base assessment

Creator:

Ginter, Michał

Subject and Keywords:

podatek ; luka podatkowa ; wpływy podatkowe ; tax ; tax gap ; tax revenues

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 2 (6), s. 55-69

Abstrakt:

Uchylanie się od płacenia podatków, jeśli staje się zjawiskiem powszechnym, nieuchronnie prowadzi do zapaści finansów publicznych. Cele niniejszego artykułu to omówienie instytucji oszacowania podstawy opodatkowania, przedstawienie jej istoty oraz ocena efektywności jej stosowania. Badaniem objęto wyniki postępowań w badanej grupie urzędów w latach 2007-2011. Dokonano także analizy skuteczności szacowania podstawy opodatkowania w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Przeprowadzone badania dowodzą niewielkiego znaczenia instytucji szacowania podstawy opodatkowania w roli skutecznego mechanizmu ograniczania luki podatkowej w Polsce. Wskazuje to na potrzebę dalszego reformowania polskiego systemu podatkowego zmierzającego do uproszczenia konstrukcji podatków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.2.04

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 2 (6)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: