Object

Title: Charakterystyka niewykorzystanych zasobów pracy w Polsce z uwzględnieniem czasu pozostawania bez zatrudnienia

Title in english:

Characteristics of unused labor resources in Poland, taking into account the time spent without employment

Creator:

Pietrych, Łukasz ; Stolarczyk, Paulina

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 2 (6), s. 28-39

Abstrakt:

W pracy postawiono dwa cele, pierwszym z nich była charakterystyka niewykorzystanych zasobów pracy w Polsce, drugim − zbadanie wpływu zmiennych objaśniających (jakościowych i ilościowych) na czas przebywania bez pracy z wykorzystaniem jednej z metod analizy czasu trwania. W artykule zdefiniowano podstawowe pojęcia z zakresu rynku pracy, dokonano identyfikacji podstawowych problemów oraz scharakteryzowano zmiany na tym rynku w latach 2010-2104. Dokonano również identyfikacji zmiennych wpływających na czas pozostawania bez pracy. W tym celu zastosowano model proporcjonalnych hazardów Coxa, który umożliwia analizę czasu trwania analizowanego zjawiska bez konieczności definiowania postaci funkcji hazardu bazowego. Do najważniejszych wniosków należy spostrzeżenie, że najczęstszymi przyczynami nieposzukiwania pracy w przypadku osób ze środkowych przedziałów wiekowych są choroby i niepełnosprawność oraz obowiązki rodzinne. Natomiast otrzymany model hazardu pozwolił na wyszczególnienie cech, które wpływają na czas przebywania bez zatrudnienia. Stwierdzono m.in., że istotnie skracają ten czas poszukiwanie pracy przez Internet oraz zdobywanie nowych kwalifikacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.2.02 ; oai:dbc.wroc.pl:30168

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 2 (6)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information