Object structure
Title:

Przemysł spożywczy w Polsce i jego baza surowcowa

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Food industry in Poland as a raw material base

Creator:

Kapusta, Franciszek

Subject and Keywords:

przemysł spożywczy ; baza surowcowa ; produkcja ; skup ; współpraca ; przetwórstwo ; food industry ; material resources ; production ; purchase ; cooperation ; processing

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 2 (6), s. 9-27

Abstrakt:

Celem opracowania było: scharakteryzowanie zmian w sposobach pozyskiwania żywności przez człowieka, ukazanie rozwoju przemysłu spożywczego i specyfiki jego działania, zdefiniowanie bazy surowców odnawialnych, scharakteryzowanie rozmiarów produkcji i skupu podstawowych produktów rolnych w latach 1990, 2000 i 2010, ukazanie zmian w rozmiarach koncentracji produkcji podstawowych produktów rolniczych w latach 2002 i 2010 oraz scharakteryzowanie zmian form zaopatrzenia przemysłu spożywczego w surowce rolnicze. Opracowanie powstało na podstawie literatury przedmiotu badań zwartej i ciągłej oraz informacji statystycznych [...]

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.2.01

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 2 (6)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: