Object structure
Title:

Ocena procesu nabywania kompetencji zawodowych absolwentów studiów ekonomicznych w perspektywie potrzeb lokalnych pracodawców

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Evaluation of the process of acquisition of occupational competence among the graduates of economic studies, in the perspective of the local employers’ expectations

Creator:

Haromszeki, Łukasz ; Jarco, Piotr

Subject and Keywords:

absolwenci ; kompetencje zawodowe ; rynek pracy ; edukacja ; pracodawcy ; graduates ; occupational competence ; labour market ; education ; employers

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 1 (3), s. 47-58

Abstrakt:

Badania kompetencji zawodowych absolwentów polskich szkół wyższych powinny odgrywać ważną rolę w projektowaniu systemu edukacyjnego. Postulat ten związany jest z założeniem mówiącym o istnieniu bezpośredniego związku pomiędzy ofertą edukacyjną polskich uczelni a głównymi wskaźnikami rynku pracy. Niezależnie od siły tej zależności, która bywa dziś dyskutowana, należy stwierdzić, że w praktyce badawczej z tego obszaru istnieje wiele konkurencyjnych metodologii. Ta różnorodność podejść badawczych rodzi wiele niejasności interpretacyjnych podczas prób uogólniania wyników. Zaprezentowane badania skupiają się na jednej z perspektyw – opinii absolwentów o możliwości nabywania kompetencji zawodowych (w toku studiów) w kontekście aktualnych oczekiwań pracodawców. Próbą badaną byli pracujący absolwenci prywatnych szkół wyższych o profilu ekonomicznym z terenu Wrocławia (N-181).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2015.1.04

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 1 (3)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: